Elektronsko glasanje     

 
Loading

Funkcije sistema:

 - Evidencija prisutnosti odbornika i štampanje kvoruma

 - Prebrojavanje i prikazivanje rezultata glasanja

 - Arhiviranje, pretraga i štampanje rezultata glasanja

 - Vodjenje spiska prijava za diskusiju i repliku

 - Digitalno snimanje tonskog zapisa i arhiviranje na hard-disku

 - LED panel za prikaz rezultata glasanja, sata i tajmera

 - TV za prikaz aktivnosti odborničkih mesta

 - Mogućnost pristupa preko interne računarske mreže

 - Arhiviranje svih podataka na CD-u

Demo verzija (3,1Mb, Zip)

Prezentacija sistema(1,6Mb, Zip)


         Home    Contact    Sitemap

 
Elcom - Šabački put 7 - 15300 Loznica - Srbija - Telefon: 063/77 22 992 - Fax: 015/893 193