Kabinski posrednici       

 

    Višekabinski posrednik je namenjen tarifiranju i naplati telefonskih razgovora u objektima pošte. Maksimalan broj govornica koje se mogu povezati na ovaj sistem je 24. Upravljanje i naplata se obavlja posredstvo PC aplikacije, preko koje se štampaju računi za stranku, kao i sve vrste izveštaja o radu posrednika.

 

   Jednokabinski posrednik se koristi u manjim poštama ili objektima u kojima se naplaćuje usluga telefoniranja. Osnovne karakteristike ovog posrednika su:

 - tarifiranje ostvarene veze na bazi primljenih 16 kHz

 - parcijalni brojač u vidu impulsa i iznosa ostvarenih razgovora

 - sumarni brojač u vidu impulsa i iznosa ostvarenih razgovora

 - prikaz na velikom LCD-u sa 2x16 karaktera kod operatera

 - prikaz na šestocifrenom LED displeju od 13mm kod stranke

 - štampanje računa, smenskih izveštaja i totala

 - mogućnost uključenja start paušala

 - prikaz tekućeg vremena i datuma

 - programiranje uređaja pod korisničkom šifrom

 

Aplikacija za višekabinski posrednik

Jednokabinski posrednik

         Home    Contact    Sitemap

 
Elcom - Šabački put 7 - 15300 Loznica - Srbija - Telefon: 063/77 22 992 - Fax: 015/893 193