POS za benzinske stanice       

 

 

    TMS 5000 predstavlja celovito rešenje za poslovanje na benzinskim stanicama, koje povezuje u jedinstven sistem pumpne aparate, rezevoare, toteme za prikaz cena i maloprodaju dopunskog asortimana.

    Sistem obavlja sledeće funkcije:

 - preuzima podatke sa automata, vrši njihovo    aktiviranje/deaktiviranje i promenu cena goriva

 - preuzima podatke od sistema za merenje goriva    u rezervoarima

 - promenu cena goriva na totemima

 - prodaju artikala u maloprodajnom objektu

 - šalje dnevne izveštaje o prometu

 - vodi trgovačku knjigu i upravljanje zalihama

 - pravi smenske izveštaje

 

    Podržan je veliki broj protokola za pumpne automate, sonde za merenje nivoa goriva, terminale za plaćanje karticama i toteme za cene.

 

    Osnovne prednosti ovog sitema su:

 - jednostavnost rukovanja

 - pregledno grafičko okruženje

 - potpuna kontrola rada benzinske stanice

 - stalna tehnička podrška

 

         Home    Contact    Sitemap

 
Elcom - Šabački put 7 - 15300 Loznica - Srbija - Telefon: 063/77 22 992 - Fax: 015/893 193